BAŞARIYI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ SEMİNERİ

     Üniversitemizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Fakültesinin koordinatörlüğünde akademik personelimize yönelik "Başarıyı Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri" konulu eğitim seminerleri düzenlendi. Seminerler 27-28 Aralık 2017 tarihlerinde öğretim elemanları Doç. Dr. Fatma ŞAŞMAZ ÖREN, Yrd. Doç. Dr. Bülent Nuri ÖZCAN ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet DELİL tarafından eş zamanlı olarak üniversitenin 9 farklı biriminde gerçekleştirildi. Seminerleri veren öğretim elemanları “daha geçerli ve güvenilir ölçme ve değerlendirmeler yapmaya yönelik farkındalık oluşturma” vurgusu yaptılar.

     Seminerde ölçme ve değerlendirmeye ilişkin temel kavramlarla birlikte klasik ve alternatif ölçme değerlendirme yöntemleri ele alındı. Seminerin ilk bölümünde, başarıyı ölçmenin zorluğuna ve ölçmeye karışması olası hatalara değinildi. Hatasız ölçme yapmanın imkânsız olduğu ifade edilerek, öğretim elemanlarının daha az hata ile ölçme ve değerlendirmeler yapabilmeleri için yapılması gerekenler tartışıldı. Öğrencilerde oluşan “çok fazla” kaygının veya “çok az” kaygının da başarıyı ölçme ve değerlendirmede hataya yol açtığı belirtilen seminerde, kopya çekmede alınabilecek tedbirlere de değinildi. Klasik ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden sık kullanılanlar üzerinde durulan seminerde her bir yönteme ilişkin avantajlar ve sınırlılıklar tartışılarak özellikle yazılı yoklama sınavlarının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlara önem verildi. Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri konulu diğer bölümde, öğretim programlarının ve eğitim anlayışının yeniden yapılandırılması ile ölçme ve değerlendirme anlayışındaki değişimin alternatif ölçme ve değerlendirmeleri gerekli kıldığı ifade edildi. Daha sonra performans değerlendirme, portfolyo, rubrikler, sunumlar, projeler, posterler, sergiler, öz/akran değerlendirmeleri, kontrol listeleri, kavram haritaları gibi yükseköğretimde kullanılabilirliği daha çok olan alternatif ölçme ve değerlendirmelere değinildi.

     Son olarak, ölçme ve değerlendirmenin öğrenme ve öğretmeye hizmet etmesi gerektiğini ifade eden konuşmacılar, öğrencilerin becerileri, kavrayışları ve yaklaşımları konularında bilgi sahibi olarak, öğretim elemanlarının onlara daha iyi rehberlik edebileceklerini belirttiler. Soru ve cevap bölümündeki tartışmalarla eğitim seminerleri son buldu.

Seminer Sunumunu Bağlantıdan UlaşabilirsinizİLETİŞİM

Adres:

MANİSA CELAL BAYAR ÜNIVERSITESI

SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ

şehit Prof. DR. ılhan varank yerleşkesi

45140 - YUNUSEMRE - MANİSA


 

Telefon Rehberi


Faks: 0236 201 27 66

Mail: sbe@cbu.edu.tr

  • Sosyal Bilimler Dergisi
  • Uzaktan Eğitim
  • Enstitü Prensip Kararları
  • Mezuniyet_İşlemleri
  • Eğitim Kataloğu
  • Kamu Hizmet Standartları
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik