DUYURULAR

HABERLER
v

Genel Tanıtım

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Yerleşkesi'nde bulunan MCBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" hükümlerine dayalı olarak 1993-1994 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılında öğretime başlamıştır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü eğitim-öğretim faaliyetlerini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği" ile "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ilke ve hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir.

Teşkilat Yönetmeliğinin 5.maddesi (b) fıkrası hükmüne göre İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi' nin beş , Fen-Edebiyat Fakültesi' nin dört, Eğitim Fakültesi' nin iki,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun iki, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun bir ve Kadın Çalışmaları'nın bir olmak üzere Enstitü bünyesinde on beş Anabilim Dalı ve altı doktora, on dokuz yüksek lisans, üç tezsiz yüksek lisans ve iki uzaktan eğitim programı olmak üzere toplam otuz program ile öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.


  • Sosyal Bilimler Dergisi
  • Uzaktan Eğitim
  • Enstitü Prensip Kararları
  • Mezuniyet_İşlemleri
  • Eğitim Kataloğu
  • Kamu Hizmet Standartları
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik